NL | FR

[NIEUWS... OVER DE EUROCODES]

RSS-Feed. (Help)

 

Overzicht van de voortgang van de publicaties

Een reeks samenvattende tabellen geeft de voortgang van de publicaties van de Eurocodes weerd; de drie volgende tabellen worden regelmatig aangepast :

Om het lezen en het gebruik te vergemakkelijken wordt de datum van de laatste update bovenaan de bladzijde geplaatst.

Voor meer informatie hieromtrent kan U steeds contact opnemen met

 

03/05/13 - Openbare onderzoek en bekrachtiging

De ANB van Eurocode 2 deel 2 [prNBN EN 1992-2 ANB:"Beton Bruggen"] bevindt zich in openbaar onderzoek tot 6 september 2013. Het kan besteld worden bij het NBN.

De bemerkingen moeten naar het NBN verzenden worden op volgend email adres :

De ANB van de volgende Eurocodes zijn voortaan bakrachtigd in het Belgische Staatsblad en beschikbaar bij het NBN.

Deze Eurocodes worden op die manier de referentienormen voor hun domein en vervangen vanaf nu de volgende normen:

 

30/11/12 - 3 Nieuwe corrigenda beschikbaar

Drie nieuwe corrigenda werden door het CEN gepubliceerd. Ze zijn beschikbaar op onze website :

De voledige lijst kan in de tabelen gevonden worden.

 

21/11/12 - Bekrachtiging van de ANB's van de Eurocode 5

De 3 ANB's van de Eurocode "Hout" zijn voortaan bakrachtigd in het Belgische Staatsblad sinds 01 juli 2012. Ze kunnen besteld worden bij het NBN.

Deze Eurocodes (met de ANB's) worden op die manier de referentienormen voor hun domein. Ze vervangen vanaf nu de belgische normen en de Eurocodes (ENV) op het gebied.

 

21/02/12 - Bekrachtiging van 5 ANB's

De ANB hieronder zijn voortaan bakrachtigd in het Belgische Staatsblad sinds 09 en 21 februari 2012. Ze kunnen besteld worden bij het NBN.

Deze Eurocodes (met de ANB's) worden op die manier de referentienormen voor hun domein. Ze vervangen vanaf nu de belgische normen en de Eurocodes (ENV) op het gebied.

 

03/10/11 - Bekrachtiging van 8 ANB's

De ANB hieronder zijn voortaan bakrachtigd in het Belgische Staatsblad sinds 04 maart 2011. Ze kunnen besteld worden bij het NBN.

Deze Eurocodes (met de ANB's) worden op die manier de referentienormen voor hun domein. Ze vervangen vanaf nu de belgische normen en de Eurocodes (ENV) op het gebied.

 

16/08/11 - Openbare onderzoek voor de ANB (2de uitgave) van de Eurocode 0

De tweede uitgave van de ANB van de Eurocode 0 bevindt zich in openbaar onderzoek tot 16 januari 2012. Het kan besteld worden bij het NBN. Deze tweede editie bevat de parameters voor de bijlage A2 over de bruggen.

De bemerkingen moeten naar het NBN verzenden worden op volgend email adres :

 

20/04/11 - Eurocodes Online & Eurocodes Online Light

De NBN stelt sinds kort aankoopformules voor Eurocodes per lot voor tegen voordelige prijzen.

"Eurocodes Online" is een formule die u toelaat alle Eurocodes, ANB, amendementen en corrigenda te downloaden tegen een jaarlijkse forfaitaire prijs. Meer bepaald geeft deze formule toegang tot de volgende documenten :

Dit alles vertegenwoordigt ongeveer 400 documenten die, afzonderlijk gekocht, ongeveer 20.000 EURO zouden kosten.

De NBN stelt eveneens een "Light" versie voor die u toegang geeft tot de volledige lijst van de hierboven vermelde documenten. U beschikt over 10 kredieten tot downloaden om toegang te verkrijgen tot 10 normen naar uw keuze. Supplementaire kredieten kunnen achteraf bijgekocht worden.

Voor meer informatie en de tarieven, gelieve de websites van NBN, Eurocodes Online en Eurocodes Online Light te consulteren of per mail naar het volgend adres :

 

07/03/11 - Bekrachtiging ANB Eurocodes 3, 4 & 9 : Staal, Staal-beton & Aluminium

De ANB hieronder zijn voortaan bakrachtigd in het Belgische Staatsblad sinds 04 maart 2011. Ze kunnen besteld worden bij het NBN.

Deze Eurocodes (met de ANB's) worden op die manier de referentienormen voor staal, staal-beton en aluminium kunstwerken. Ze vervangen vanaf nu de belgische normen en de Eurocodes (ENV) op het gebied.

 

13/01/11 - Openbare onderzoek en bekrachtiging

De ANB hieronder bevinden zich in openbaar onderzoek tot 15 juni 2011. Ze kunnen besteld worden bij het NBN.

De bemerkingen moeten naar het NBN verzenden worden op volgend email adres :

De ANB van de volgende Eurocodes zijn voortaan bakrachtigd in het Belgische Staatsblad en beschikbaar bij het NBN.

Deze Eurocodes worden op die manier de referentienormen voor hun domein en vervangen vanaf nu de volgende normen:

 


HOME TOP NORMEN ANTENNE Eurocodes
Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 03/05/2013