To main content

Norm NBN-EN-1097-3-NL

NBN EN 1097-3 : Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten.

Enkel online beschikbaar