To main content

Norm NBN-EN-13501-3-NL

NBN EN 13501-3 +A1 NL : Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3 : Classificatie op basis van resultaten van brandweerstandsproeven op producten en onderdelen van installaties in gebouwen: brandwerende leidingen en kleppen.

Enkel online beschikbaar