To main content

Norm NBN-EN-1352-NL

NBN EN 1352 : Bepaling van de statische elasticiteitsmodulus onder drukbelasting van geautoclaveerd cellenbeton en van beton met open structuur vervaardigd met lichte granulaten.

Enkel online beschikbaar