To main content

Norm NBN-EN-1355-NL

NBN EN 1355 : Bepaling van de kruip onder drukbelasting van geautoclaveerd cellenbeton en van beton met open structuur vervaardigd met lichte granulaten.

Enkel online beschikbaar