To main content

Norm NBN-EN-1504-2-NL

NBN EN 1504-2 : Producten en systemen voor het beschermen en herstellen van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton.

Enkel online beschikbaar